TÁJÉKOZTATÓTÁJÉKOZTATÓ AZ ONLINE SZERZŐDÉSKÖTÉS MENETÉRŐL a köldökzsinórvér fagyasztva tárolására szóló szerződésmegkötésére vonatkozóan

Tisztelt Érdeklődő!

Tájékoztatjuk, hogy a KRIO Intézet Zrt-nek (a továbbiakban: KRIO Intézet) a köldökzsinórvér, illetve a köldökzsinór szövet és placenta eredetű köldökzsinórvér feldolgozására, fagyasztására és fagyasztva tárolására vonatkozó megbízási szerződésének (a továbbiakban: őssejt szerződés) az online módon történő megkötésére vonatkozó rendelkezéseket és az online szerződéskötés menetét a jelen dokumentum tartalmazza.

I. ELŐZETES, ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁSA

KRIO Intézet, mint a szerződéskötéshez az elektronikus utat biztosító fél, az alábbi tájékoztatást adja az Ön online szerződéskötésre vonatkozó jognyilatkozatának a megtételét megelőzően, összhangban a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel:a) A szerződéskötés technikai lépéseiről a jelen tájékoztató II. részében olvashat részletesen.b) Az online megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, amit a KRIO Intézet a saját rendszerében rögzít és egyedi szerződésszámmal ellátva iktat, így az iktatott szerződés utóbb hozzáférhető.c) Az online szerződéskötési felületen Önnek lehetősége van az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítására és kijavítására, ezt a technikai lépést a KRIO Intézet az Ön online szerződési jognyilatkozatának megtételét megelőzően biztosítja.d) Az online módon megkötött őssejt szerződés nyelve magyar.e) A KRIO Intézet a www.krio.hu honlapján közzéteszi a KZSV szerződésre vonatkozó általános szerződési feltételeit (a továbbiakban: ÁSZF) olyan módon, hogy Önnek lehetősége van az ahhoz történő hozzáféréshez, a tároláshoz és későbbi előhíváshoz.

II. A SZERZŐDÉSKÖTÉS TECHNIKAI LÉPÉSEI

1) A jelen tájékoztató megismerésének a visszaigazolása és a KRIO Intézetnek a őssejt szerződésére vonatkozó Általános Szerződéskötési Feltételeik elektronikus elfogadása

2) Az online szerződéskötési felület, mint igénybejelentés kitöltése, igénybejelentés adatainak ellenőrzése és jóváhagyása

3) Az igénybejelentés befogadása; visszaigazolás

4) Értesítés a szerződés létrejöttéről és az egyéni szerződéses feltételek megküldése

II/1. Az online szerződéskötési tájékoztató megismerésének visszaigazolása és az Általános Szerződéskötési Feltételek elfogadásaKérjük, hogy mielőtt az Online Ügyfél Adatlapot kitölti, tájékozódjon szolgáltatásaink igénybevételének feltételeiről a www.krio.hu internetes oldalon, valamint olvassa el a jelen tájékoztató dokumentumot. Az online szerződés csak akkor jön létre, ha Ön visszaigazolja az online szerződéskötésre vonatkozó jelen tájékoztató megismerését és az online szerződéskötésre is vonatkozó ÁSZF-et elfogadja és ezt a szöveg alatt/mellett található négyzet bejelölésével számunkra visszaigazolja. Ha Ön nem kíván online módon szerződést kötni, akkor a www.krio.hu oldalon tájékozódhat az egyéb szerződéskötési módokról.Az online módon történő szerződéskötés első lépéseként az Online szerződéskötés elnevezésű linkre kell kattintania, ahol az alábbi kérdésekben kell nyilatkoznia tevőlegesen, a szöveg mellett található négyzet bejelölésével, attól függően, hogy ki a szerződő fél.I. Szülők együttesen szerződnek vagyII. Anya egyedül szerződik Anya egyedül szerződik választása esetén érvényes a III. pont.III. Polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy születendő gyermekem szülői felügyeleti joga törvényesen kizárólag engem fog megilletni, így egyedüli törvényes képviselőként önállóan vagyok jogosult megkötni gyermekem törvényes képviseletében az őssejt szerződést, önállóan vállalva az abban foglaltak teljesítését. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a szülői felügyeleti joggal, illetve a törvényes képviselettel kapcsolatosan bármilyen igény vagy vita merül fel, akkor azért kizárólag én tartozom felelősséggel, a KRIO Intézet felé semmilyen igénnyel nem élek, arról kifejezetten lemondok és teljes körűen mentesítem. IV. Az online szerződéskötés menetére vonatkozó tájékoztatót megismertem. V. A KRIO Intézet Zrt-nek a köldökzsinórvér, illetve a köldökzsinór szövet és placenta eredetű köldökzsinórvér feldolgozására, fagyasztására és fagyasztva tárolására vonatkozó megbízási szerződésének az általános szerződési feltételeit megismertem és elfogadom. 

II/2. Az online szerződéskötési felület kitöltése igénybejelentés céljából. Amennyiben Ön a fenti kérdésekben nyilatkozott, akkor a képernyőn automatikusan megjelenik az ún. Online Ügyfél Adatlap, aminek a kitöltésével Ön az online módon történő szerződéskötésre vonatkozó igényét kezdeményezi a KRIO Intézet felé.Az Online Ügyfél Adatlapon az alábbi információkat kell megadnia ahhoz, hogy az online kötésre irányuló igénybejelentése elég konkrét legyen a szerződés előkészítéséhez és megkötéséhez, illetve hogy az az Ön valós szerződéses akaratát tükrözze:a) Csomag kalkulációhoz szükséges adatok: A szülés várható ideje; kórház neve.Áll-e már szerződéses kapcsolatban a KRIO Intézettel?Várható-e ikerszülés? Az Ön által kiválasztott szerződéses csomag és konstrukció megjelölése, amelyek részletes leírása és tartalma az ÁSZF-ben megtalálható;b) Személyes adatok: az őssejt szerződést megbízóként megkötő szülőre vonatkozóan (anya és apa külön-külön): név, születési név, leánykori név, születési idő, TAJ szám, telefon, e-mail, lakcímc) Fizetési és számlázási feltételek meghatározása: Egészségpénztár neve; EP tag neve; EP tagkód/kártyaszám; egészségpénztári fizetés módja: számla/zárolásd) Egyéb adatok:Kapcsolattartó neve (anya vagy apa); levelezési cím; kapcsolattartási e-mai cím, gyűjtőszett átvételének módjae) Hozzájárulások:A szolgáltatás teljesítésére vonatkozó SMS-üzenetek fogadására és/vagy hírlevél küldésre.Kérjük, hogy az Online Ügyfél Adatlap felületének kitöltése során csak a saját személyes adatait adja meg, figyelve azok pontos rögzítésére! A kitöltés után Önnek tevőlegesen (a szöveg alatt/mellett található négyzet bejelölésével) nyilatkoznia kell a következőkről:(i) „Az általam megadott adatok pontosak, hiánytalanok és a valóságnak megfelelnek.” (ii) „Az Adatvédelmi Tájékoztatót megismertem és elfogadtam.” (iii) „A szerződéskötési igénybejelentést kezdeményezem.” A kötelezően kitöltendő adatokat a rendszer formailag ellenőrzi, majd visszajelzést ad a ki nem töltött mezőkre vonatkozóan, amely alapján Önnek módjában áll a hiányzó adatokat pótolni. Az adatok ismételt áttekintése után szintén van lehetősége az adatokat újra megnézni, ellenőrizni, az esetleges elírásokat javítani.Tájékoztatjuk, hogy az Ön igénybejelentése az online módon történő szerződéskötésre csak akkor minősül szerződéses nyilatkozatnak, ha az esetleges adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását a megrendelésének elektronikus úton való elküldése előtt ellenőrizte.Amennyiben az ellenőrzés után az Online Ügyfél Adatlap tartalmát megfelelőnek tartja, az a szerződéses akaratának teljeskörűen megfelel, és Ön az online szerződéskötés menetére vonatkozó tájékoztató, az ÁSZF és az Adatvédelmi Tájékoztató megismerése tükrében valóban kezdeményezi az online szerződéskötést, akkor nyomja meg az Szerződéskötés gombot, amely gombra kattintással a kitöltött adatlap ezzel egyben továbbításra ki kerül a KRIO Intézet részére.Az Ön által jóváhagyott igénybejelentés elküldése megrendelésnek számít, amely akkor tekintendő a KRIO Intézethez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

II/3. Igénybejelentés befogadása, visszaigazolásAz Ön által jóváhagyott igénybejelentés elküldését követően a KRIO Intézettől egy e-mailt kap az Online Ügyfél Adatlapon megadott e-mail címre az alábbi tartalommal:Tárgy: Megrendelés visszaigazolása – KRIO IntézetTisztelt Megrendelő! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a köldökzsinórvér, és/vagy köldökzsinór szövet, és/vagy placenta eredetű köldökzsinórvér feldolgozására, fagyasztására és fagyasztva tárolására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére vonatkozó igénybejelentése az Online Ügyfél Adatlapon feltüntetett tartalommal megérkezett a KRIO Intézethez, annak feldolgozását megkezdjük, eredményéről pedig hamarosan tájékoztatjuk. A megrendelés összesítőt csatoljuk levelünkhöz.Amennyiben a megrendeléssel kapcsolatban észrevételei vannak, személyes adataiban eltérést tapasztal, keressen bennünket az info@krio.hu e-mail címen vagy a +36 1 414 0130-as telefonszámon! Ügyfélszolgátunk munkanapokon 8:00 és 16:00 óra között érhető el!Üdvözlettel: KRIO Intézet Zrt.Az igénybejelentés megérkezéséről tájékoztató e-mail csupán azt igazolja, hogy az igénybejelentése megérkezett a KRIO Intézethez, az számára hozzáférhetővé vált. Ezzel megtörtént az igénybejelentésének a befogadása, de a szerződés még nem jött létre.Ebben a fázisban az Online Ügyfél Adatlap módosításra már nincs lehetősége.Az igénybejelentés befogadását követően a KRIO Intézet Zrt. megkezdi annak feldolgozását.Amennyiben a KRIO Intézettől semmilyen visszaigazolás nem érkezik Önhöz az Online Ügyfél Adatlapon feltüntetett e-mail címére legkésőbb az igénybejelentésének (azaz a megrendelésének) elküldésétől számított 2 (Kettő) munkanapon belül, vagy az negatív, akkor Ön a megrendelése, a KRIO Intézet pedig a szerződéskötési kötelezettsége alól mentesül, azaz a Felek között nem jött létre szerződés, egymás felé semmilyen kötelezettségük vagy jogosultságuk nincs.Amennyiben a KRIO Intézet az igénybejelentést követően, de legkésőbb 2 (Kettő) munkanapon belül a befogadott igényt pozitívan visszaigazolja, akkor az őssejt szerződés létrejött, mégpedig az Online Ügyfél Adatlapon feltüntetett és az ÁSZF-ben meghatározott tartalommal.Az elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a másik fél számára hozzáférhetővé válik.

II/4. Értesítés a szerződés létrejöttéről és az egyéni szerződéses feltételek megküldéseAz őssejt szerződés akkor jön létre, ha a KRIO Intézet az Ön igénybejelentését követően, legkésőbb 2 (Kettő) munkanapon belül a befogadott igényt pozitívan visszaigazolja. Ebben a formában a szerződés online módon jön létre Ön és a KRIO Intézet között.Az őssejt szerződés létrejöttéről az Online Ügyfél Adatlapon feltüntetett e-mail címére az alábbi tartalommal érkezik értesítés a KRIO Intézettől:Tárgy: őssejt szerződés létrejötte; szerződésszámMelléklet: ESZFKedves Ügyfelünk!Örömmel tájékoztatjuk, a köldökzsinórvér, és/vagy köldökzsinór szövet, és/vagy placenta eredetű köldökzsinórvér, fagyasztására és fagyasztva tárolására vonatkozó megbízási szerződés (továbbiakban őssejt szerződés) megkötésére vonatkozó igénybejelentését az Online Ügyfél Adatlapon feltüntetett tartalommal elfogadtuk, így a szerződés mai napon létrejött közöttünk.Az Ön őssejt szerződéseknek az egyedi szerződésszáma: KVHU…………………………..Ügyintézés alakalmával, kérjük mindig erre hivatkozzon!Mellékelten csatoljuk a köztünk létrejött őssejt szerződés Egyéni Szerződéses Feltételeit (ESZF) rögzítő okiratot, amely valamennyi konkrét adatot és lényeges szerződéses elemet tartalmaz. A szerződéshez tartozó ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető a www.krio.hu honlapon. A szerződés a két fél között online jött létre, ezért aláírni és kinyomtatni nem szükséges.A kapcsolattartó személynek az aktuálisan fizetendő díjról elektronikus számlát küldünk, mely banki átutalással egyenlíthető ki. Egészségpénztári tagok számlát csak utólag, az esedékes díj befizetése után kapnak. Az Ön szerződéséhez kapcsolódó egyéni bankszámlaszámáról és a szerződéskötéskor fizetendő díjról hamarosan e-mail értesítőt küldünk.Minden további információt Tájékoztató Füzetben talál!Köszönettel:KRIO IntézetA fenti e-mail átvételével a szerződéskötés folyamata lezárult, így innentől kezdve mindkét fél az őssejt szerződés és az ÁSZF rendelkezései szerint köteles és jogosult eljárni.

III. ADATKEZELÉSI FELTÉTELEK

Tájékoztatjuk, hogy a KRIO Intézet Zrt. az általa biztosított online szerződéskötési felületen bonyolított igénybejelentés és visszaigazolás kísérőadatait, továbbá az Ön által kitöltött igénylés tartalmát rögzíti és tárolja. Amennyiben az őssejt szerződés nem jön létre a Felek között legkésőbb az Ön igénybejelentésének az elküldésétől számított 5 (Öt) munkanapon belül, akkor az Ön által megadott adatok törlésre kerülnek. Amennyiben a őssejt szerződés létrejön, akkor az Ön által megadott adatokat a KRIO Intézet Zrt. a szerződés, a hatályos jogszabályok és az Adatvédelmi Tájékoztatóban megadott feltételek szerint kezeli.

IV. ÉSZREVÉTELEK JELZÉSE

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Önnek akár az online szerződéskötés menetével, akár az őssejt szerződéssel kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele vagy kifogása van, akkor azt szíveskedjen jelezni a KRIO Intézet Zrt. felé, az alábbi elérhetőségek bármelyikén:Postai út: 1026 Budapest, Kelemen László u. 12.Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 4140130E-mail: info@krio.huTovábbi információk a KRIO Intézet www.krio.hu honlapján találhatók.

VI. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Az elektronikus úton kötött szerződésekre elsődlegesen az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi. C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá a vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadók._____________________Lezárva: 2020. 06.01.KRIO Intézet Zrt.

Vezetéknév és keresztnév
Invalid Input

E-mail cím
Invalid Input

Telefonszám
Invalid Input

Szülés várható ideje
Invalid Input

Kérjük adja meg elérhetőségeit, és kollégánk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot. Adatait semmilyen körülmények között nem tesszük harmadik fél számára hozzáférhetővé.

Zgody są wymagane

A Részvételi és Adatkezelési Szabályzatban foglaltakat megismertem, és tudomásul veszem.